Przedszkole i żłobek Montesorii Jastrzębie Zdrój

Program dydaktyczny Little Giants – Mali Giganci zakłada m.in. stosowanie aktywnych form edukacji rozwijających spostrzegawczość oraz pamięć słuchową i wzrokową dzieci a dzięki zabawom i kontaktom z rówieśnikami, stymulowany jest rozwój społeczny dziecka, które uczy się współpracy i budowania więzi z innymi.

Jednym z naszych unikalnych oraz innowacyjnych pomysłów jest wykorzystywanie języka angielskiego na co dzień. Ma to na celu wprowadzenie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do polskiego tak, aby ten język, niezbędny we współczesnym świecie, nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

Zajęcia dwujęzyczne w naszym żłobku wpłyną pozytywnie na rozwój językowy dziecka. Poprzez osłuchiwanie się z językiem angielskim dzieci rozwijają swoją inteligencję językową, co znacząco poprawia wyniki późniejszej nauki w przedszkolu i szkole.

Program żłobka wykorzystuje również elementy pedagogiki Marii Montessorii, której głównym hasłem w pracy z dziećmi jest „Pomóż mi zrobić to samemu”.