Program edukacyjny

Program edukacyjny placówki Little Giants – Mali Giganci

Profesjonalny, nowoczesny i autorski program współtworzony i rekomendowany przez dyplomowanego psychologa.

Little Giants – Mali Giganci to placówki, w których każdego dnia ROZWIJAMY POTENCJAŁ MAŁYCH GIGANTÓW 

Mali gignaci to placówka, która gwarantuje:

 • bezpieczeństwo i intensywny rozwój dzieci,
 • dopasowanie do potrzeb dzieci i rodziców,
 • komfortowe i nowoczesna warunki.

Każdego dnia wykwalifikowani opiekunowie wspierają rozwój małych podopiecznych w oparciu o nowoczesny program dydaktyczny, który zakłada m.in. codzienne wykorzystanie języka angielskiego, a także stosowanie aktywnych form edukacji rozwijających spostrzegawczość oraz pamięć słuchową i wzrokową dzieci. Działamy w oparciu m.in. o elementy pedagogiki Marii Montessorii, której głównym hasłem w pracy z dziećmi jest „Pomóż mi zrobić to samemu”.      

Pomagamy maluchom dłużej skupiać uwagę, rozwijać pamięć, oraz spostrzegawczość. Stymulujemy w dzieciach umiejętność twórczego myślenia, wzbogacając nasze zajęcia o taniec, śpiew, recytacje wierszyków i zajęcia plastyczne.  Poprzez nasze działania pragniemy zapewniać każdemu podopiecznemu warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju.

Program edukacyjny naszej placówki Little Giants – Mali Giganci wykorzystuje następujące metody:

 • Zajęcia z językiem angielski – zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat
 • Bumbumkowe poruszanki – zajęcia taneczne ćwiczące wyczucie przestrzeni i własnego ciała, motorykę małą i dużą z możliwością swobodnej ekspresji ruchowej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego
 • Zabawy metodą Klanzy – zajęcia wdrażające zasady pracy z grupą, wspomagające inteligencję społeczną
 • Zabawy paluszkowe – zabawy wspomagające i rozwijające mała motorykę (palce, dłonie)

Zabawy dydaktyczne

Gry i zabawy dydaktyczne to zabawy kształcące. Opierają się na pracy w grupach, grach dydaktycznych oraz opowiadaniach. Zabawy dydaktyczne przyśpieszają i wspomagają rozwój zdolności porozumiewania się z otoczeniem, wchodzenia w kontakty z rówieśnikami, nawiązywania relacji, tym samym rozszerzając u dzieci zasób słownictwa. Dzieci uczą się współdziałania i współpracy z rówieśnikami, ćwiczą funkcje umysłowe, utrwalają wiadomości i nabywają nowych umiejętności. Dzieci mają możliwość doświadczenia czegoś nowego. Przykładowe zajęcia to: rozróżnianie cech przedmiotów, kształtu, wielkości, barwy, rozpoznawanie i utrwalanie kolorów.

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia włączone są w rytm codziennych czynności. Dzieci poznają  nowe słowa związane ze swoimi działaniami w czasie posiłku, śpiewu, tańca, spaceru. Prowadzone są także zajęcia z lektorem wzbogacone o interaktywne gry i zabawy dostosowane do wieku dzieci.

Wyrabianie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych

Dzieci uczą się funkcjonowania w grupie oraz prawidłowych  zachowań: czekania w kolejce, dzielenia się zabawką, sprzątania po skończonej zabawie. Poznają trzy magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Kształtujemy w dzieciach nawyk mycia rąk przed i po posiłku. Wspieramy trening czystości , oraz uczymy czynności samoobsługowych takich jak: nauka ubierania się i rozbierania, samodzielne spożywanie posiłków.

Akademia zdrowego gotowania

Nasza placówka Little Giants prowadzi również akademię zdrowego gotowania. Przygotowujemy zdrowe posiłki z ekologicznych produktów z ograniczeniem dodatku soli i cukru zgodnie obowiązującą Ustawą o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia.

Zabawy konstrukcyjne

Polegają na budowaniu, składaniu całości z elementów z wykorzystaniem różnorodnego materiału. Dziecko bawiąc się, wykonując czynności konstrukcyjne odczuwa przyjemność, zadowolenie, jednocześnie zaspakaja ważną potrzebę tworzenia.

Dzięki takim zabawom dziecko potrafi:

 • budować z klocków różnej wielkości i różnorodnych kształtach,
 • konstruować, łączyć elementy,
 • budować z piasku lub śniegu,
 • tworzyć i konstruować z różnych przedmiotów zabawki.

Celem zabaw manipulacyjno- konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów a w szczególności usprawnienie pracy dłoni – palców i nadgarstka, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

Zajęcia tematyczne

Zajęcia tematyczne, w grupach dzieci starszych, polegają na odgrywaniu historii lub scenek, łącząc zabawę dziecięcą i edukację, jak np. zabawy w role, naśladowcze, twórcze. Są to zabawy dziecięce na określony temat zaczerpnięty z różnych sytuacji, zdarzeń, faktów z życia zauważonych przez dzieci i odtworzonych w formie zabawy, np. zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek, zabawa w dom, zabawa w lekarza, zabawa w fryzjera.

Zabawy rytmiczno- muzyczne

Rozwijanie sprawności fizycznej i muzyczno-ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych takich jak: rytmika, gimnastyka, taniec, śpiew. Zajęcia odbywają się codziennie.  W tym czasie dzeci uczą się piosenek, wierszyków oraz prostych układów ruchowych. Poznają różne instrumenty muzyczne. Zajęcia łączą muzykę z ruchem, aby wpłynąć na rozwój sensoryczno-motoryczny u dziecka oraz wspierać jego motorykę dużą. Dzieci chętnie uczą się piosenek i z przyjemnością naśladują ruchy. Zabawy muzyczne kształtują umiejętność pracy w grupie. Wykorzystanie ruchu oraz tańca daje dzieciom możliwość przeżycia pozytywnych emocji. Zajęcia rozwijają inwencję twórczą, słuch muzyczny, koordynację ruchową.

Zabawy plastyczno-techniczne

Wspólnie tworzymy małe dzieła sztuki. Zapoznajemy dzieci z kredkami, farbami, plasteliną, masą solną i różnymi technikami powstania prac plastycznych. Zajęcia mają na celu usprawnienie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia wpływają korzystnie na rozwój twórczego myślenia, pobudzają wyobraźnię oraz poprawiają koncentrację uwagi. Zajęcia te oprócz funkcji usprawniających mają na celu rozwijanie zmysłu estetycznego.

Zabawy sensoryczne

W pierwszych latach życia dziecko poznaje świat wielozmysłowo, czyli polisensorycznie. Podczas tego rodzaju zabaw mali ludzie poznają różne konsystencje, tekstury i kształty. Mieszają, przelewają, gniotą, wąchają, smakują. Zajęcia wpływają na prawidłowe nabywanie umiejętności związanych z odbiorem, klasyfikacją i łączeniem wrażeń zmysłowych.

Zabawy usprawniające i rozwijające mowę

Ten typ zajęć pozwala na poszerzenie zasobu słów oraz poprawę artykulacji. Stymulujemy sprawność językową dziecka poprzez wprowadzanie nowych słów, przypominanie wcześniej poznanych. Ćwiczenia obejmujące gimnastykę buzi i języka usprawniają działanie aparatu mowy, ułatwiają przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci.